Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hợp động lao động ký kết với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài hoặc văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam…Người sử dụng lao động người nước ngoài phải có trách nhiệm xin Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài hay còn gọi là Giấy phép lao động để họ làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Bước đầu tiên là người sử dụng lao động phải xin chấp thuận vị trí công việc hay còn gọi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội tại nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Sau đó Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội sẽ có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài được làm việc. Để xin được Work Permit Việt Nam người nước ngoài họ cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Qui trình thủ tục chi tiết để tiến hành xin Work Permit cho người nước ngoài tại Việt Nam như thế nào và cơ quan nào của Việt Nam xử lý? Và thời hạn tối đa của Work Permit cho người lao động nước ngoài là mấy năm? Có rất nhiều vấn đề cần quan tâm mà cả người sử dụng lao động và người nước ngoài cần phải tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện dịch vụ này.  

giấy phép lao động

Hồ sơ làm giấy phép lao động

 1. GPĐKKD photo công chứng
 2. Giấy giới thiệu (2 bản)
 3. Hộ chiếu photo công chứng
 4. 2 hình 4×6 nền trắng
 5. Giấy khám sức khỏe (bệnh viện theo danh sách) (không quá 12 tháng)
 6. Lý lịch tư pháp (không quá 6 tháng)
 7. Bằng đại học phù hợp với vị trí trong GPLĐ
 8. Xác nhận kinh nghiệm phù hợp với vị trí trong GPLĐ

*** Lưu ý:

  • Số 5,6 nếu làm ở nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự
  • Số 7,8 phải được hợp pháp hóa lãnh sự
  • Nếu là người đại diện pháp luật thì không cần bằng đại học
Vietnam - English »