Gia hạn visa

Gia hạn visa là việc người nước ngoài đã có visa Việt Nam hiện đang cư trú tại Việt Nam có nhu cầu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để du lịch, thăm người thân và làm việc thì khi gần hết hạn thị thực phải làm thủ tục xin gia hạn visa.

Gia hạn visa là gia hạn tờ visa cũ, nối tiếp thời gian có giá trị thị thực tại Việt Nam ghi trên visa cũ. Việc gia hạn visa có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng và có thể gia hạn visa nhiều lần.

gia hạn visa

Hồ sơ Gia hạn tạm trú cho DN 1-3 tháng (đúng công ty bảo lãnh)

 1. Hộ chiếu + visa gốc
 2. NA5 công ty bảo lãnh ký tên đóng dấu (chúng tôi sẽ soạn cho bạn)
 3. ĐKKD photo đóng dấu treo công ty
 4. Xác nhận tạm trú
 5. Giấy giới thiệu

Hồ sơ Gia hạn tạm trú cho DN 15 ngày / 3 tháng (khác công ty bảo lãnh)

 1. Hộ chiếu + visa gốc
 2. NA5 công ty bảo lãnh ký tên, đóng dấu (chúng tôi sẽ soạn cho bạn)
 3. ĐKKD photo đóng dấu treo công ty
 4. Hợp đồng lao động/thử việc giữa công ty bảo lãnh với khách
 5. Quyết định nghỉ việc ở công ty cũ bản photo
 6. Tường trình gia hạn khác công ty do công ty ký tên, đóng dấu
 7. Xác nhận tạm trú
 8. Giấy giới thiệu

Gia hạn tạm trú MIỄN THỊ THỰC (NNN có người thân VN bảo lãnh)

 1. Hộ chiếu + MIỄN THỊ THỰC gốc
 2. NA5 do Công an phường nơi người VN thường trú ký tên đóng dấu xác nhận (chúng tôi sẽ soạn cho bạn)
 3. CMND, hộ khẩu của người bảo lãnh photo công chứng
 4. Xác nhận tạm trú

***Thời gian 5-7 ngày làm việc

Vietnam - English »