Văn bản liên quan thủ tục xuất nhập cảnh của người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Nghị định 75/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

download
2 Luật số: 51/2019/QH14 Khác 01/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam download
3 Nghị quyết 80/NQ-CP Khác 25/05/2020 Về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang download
4 Nghị quyết 79/NQ-CP Khác 25/05/2020 Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử download
5 Nghị định 07/2017/NĐ-CP Nghị định 25/01/2017 Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam download
6 Thông tư 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an Thông tư 06/7/2015 Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam download
7 Nghị định số 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 06/8/2015 Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam download
8 Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an Thông tư 05/01/2015 Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam download