Văn bản liên quan thủ tục XNC của công dân Việt Nam

Văn bản liên quan thủ tục XNC của công dân Việt Nam

STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 QUYẾT ĐỊNH Khác 27/10/2020

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download
2 Thông tư 74/2020/TT-BCA Thông tư 01/07/2020

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

download
3 Nghị định 73/2020/NĐ-CP Nghị định 30/06/2020

Quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

download
4 Luật số: 49/2019/QH14 Khác 01/07/2020 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam download
5 Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an Thông tư 05/7/2016 Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC download
6 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Ngoại giao-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán Thông tư Khác Thông tư liên tịch số của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Ngoại giao-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán download

làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, công văn nhập cảnh, gia hạn visa,...