Văn bản định các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh

Văn bản định các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh

STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Nghị định 20/6/2012 Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. download
2 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình download

Giấy phép lao động, dịch vụ visa, công văn nhập cảnh