Văn bản chung

STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Quyết Định 5548/QĐ-BCA-C06 Khác 06/7/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download
2 QUYẾT ĐỊNH Khác 29/06/2021

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

download
3 Thông tư 73 Thông tư 29/06/2021 Thông tư 73  về mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân download
4 Nghị định 77/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

download
5 Nghị định 76/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

download
6 Thông tư 19 /2020/TT-BCA Thông tư 21/02/2020

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

download
7 Nghị quyết số 30/2016/QH14 Khác 22/11/2016 Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. download
8 Quyết định 705/QĐ-BCA ngày 13/3/2017 của Bộ Công an Khác 13/3/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. download
9 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Khác 16/6/2014 Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 

download
10 Giấy trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09) Khác 30/01/2013 Giấy trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09) download
11 Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61 của Bộ trưởng Bộ Công an Khác 09/5/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an download
12 Nghị định số 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 24/9/2015 Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam download